Ornamenten

Vaak wordt een grafmonument voorzien van een ornament.
Dat kunnen decoraties zijn met een religieuze achtergrond zoals een kruis of een korenaar.
Er kan ook gekozen worden voor meer persoonlijke ornamenten die iets specifiek zeggen over de overledene zelf of over zijn hobby.
Het ornament  kan in brons of aluminum worden gegoten.

Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen
 bronzen ornamenten 
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen
 voorbeeld gravuren aan te brengen verdiept en gestraald in het monument